WELCOME at this blog

This blog is about historic graffiti in the wider region of the Dutch province of South- Limburg and the Belgian province Limburg. As a makeshift this blog might be translated by Google, using the button at the top in the sidebar of this blog ( marked with "Translate / traduire / übersetzen / traducir").

WELKOM OP DIT BLOG OVER (HISTORISCHE) INSCRIPTIES uit Zuid- Limburg en omliggende streken. ZOEK OP LOCATIE IN DE ZIJBALK RECHTS.
Voor opmerkingen, aanmerkingen, vragen, verbeteringen of voor andere reacties, contact via email:
INGRIPHTO

maandag 1 februari 2016

Inscripties op de muren van de Grote Kerk van Sittard

De Grote Kerk van Sittard, werd gebouwd in lokale Gotische stijl tussen de 14 e en 16e eeuw en domineert nog steeds het stadshart van deze plaats. Net als op andere plaatsen in het historische deel van Sittard werd mergelsteen nog toegepast als bouwmateriaal, o.a. in de voormalige stadsomwalling, delen van de Agnieten - kerk ( raamlijsten) en in een klein deel van de Michiel of Paterskerk.
De meeste inscripties op deze kerk gaan terug tot het begin van de twintigste eeuw. Een uitgebreide restauratie in het midden van de 19e eeuw o.l.v. Kuipers zal er mede verantwoordelijk voor zijn dat zo weinig echt oude inscripties zijn aangetroffen.

Afbeeldingen

De toren en andere delen van de kerk zijn van mergelsteen


Inkerving uit 1933

Inkerving uit 1901 (T.SANG)


Authentieke inkervingen uit 1915

Inkervingen met jaartal 1937

Dit zou goed een afdruk kunnen zijn van een kleine voet ( ca 16 cm lang)
Deze is vrij diep uitgenomen en bovenaan zien we 'tenen'
Ernaast een rechthoekige inkerving die mogelijk bijeen hoort.
Het zou dan de enige voetafdruk op een kerkmuur zijn in Nederland

AVAM en kruis, mogelijk AVE Maria tekens


Hoekige  initialen uit 1947


W.W. mogelijke initialen of symbolen

Recent gerestaureerd ( vernieuwd) mergelblok waarin 
opnieuw de bekende inkervingen zijn aangebracht

Naast de ingang treffen we dit jaartal 1933 vrij groot aangebracht

Inkervingen vergezeld van het jaartal 1909


Merkwaardige inkerving van een figuur,
het is onbekend wat het voorstelt.

Geverfd schildje, mogelijk van voormalig huisnummer


H x ALBER


Handschrift inkerving 
[ in bewerking]

Gespiegelde A met zij inkerving van een soort  kruis

Horent 
[ in bewerking]


V. Boeren 20- 1- 1940


F. W. 1925

J. D. met jaartal 1928

Initialen en jaartal 1914

dinsdag 26 januari 2016

Inscripties op muren en kerken in Maastricht (1)

Maastricht is een oude stad, met veel monumenten waar in een aantal belangrijke gebouwen mergel als bouwsteen is toegepast. Ook de oude stadsomwalling is van mergelsteen.
Er zijn diverse locaties bezocht, zoals kerken, het oude gerechtsgebouw en stadsmuren om te zien of er inscripties te vinden zijn. Zoals vaak het geval in steden zijn historische inscripties  niet echt veel voorkomend, zelfs als het om een hele oude stad gaat.
Dat heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats is het inkerven van allerhande opschriften in muren van openbare gebouwen iets dat niet zomaar zichtbaar mag zijn. Zo bevat de oude St. Janskerk (14e eeuw) in Maastricht met lange  - niet gerestaureerde- mergelstenen muren niet een enkele inscriptie! Dit is een plaats geweest, waar altijd veel mensen samenkwamen in het hart van de stad.
Een andere reden is de verwering. De oude stadsmuur van Maastricht (de binnenmuur) heeft mergelstenen blokken die ofwel geheel verweerd zijn ( door water ook uitgesleten) waardoor mogelijke inscripties zijn verdwenen, ofwel hardstenen elementen ( waarin graveren onmogelijk is) ofwel gerestaureerde blokken, welke vanzelf recent zijn. Het mag dan niet verwonderlijk zijn, dat je in historische plaatsen zoals Valkenburg a/d Geul en Maastricht, waarin veel  gebouwen uit mergelsteen zijn opgetrokken,, vooral inscripties vind van meer recente datum, meest na- oorlogs.

Omdat op een aantal plaatsen weinig is aangetroffen, maar wat dan werd  aangetroffen  toch de moeite waard is om te tonen op dit blog, zijn vele locaties in dit bericht samengevoegd.
De onderzoeken naar meer inscripties gaan nog door.

1. Stadswal bij vijver (stadspark bij Jeker) 

 Een deel van de stadsmuur is in mergelsteen gebouwd. 
We zien hier de stadswal van de zuidzijde, met op de voorgrond de vijver.

                                                Het onderzochte deel van de stadswal

 Zoals hier is te zien gaat het vooral om losse letters
die vooral symbolisch geïnterpreteerd moeten worden.

 Grote W met A waarboven nog een driehoek

Een grote W
 

Dubbele V, tweemaal een I of twee verticale 
streepjes en tweemaal een omgekeerde V

2. De Helpoort van Maastricht, gebouwd omstreeks 1230, merendeel van het bouwwerk is kolenzandsteen. Hierin zijn enkele zeer duidelijke slijpsporen aangetroffen. Scherpte iemand hier het zwaard?

 De Helpoort is de oudste stadspoort van Nederland

 Duidelijke inkervingen, waarschijnlijk veroorzaakt 
door het aanscherpen van  een lemmet 

3. Eerste Franciscaner kerk (Oude Minderbroederskerk), gebouwd 1298.

 Inscriptie van handschrift :"leo "met horizontale streep, 
eindigend in tweemaal een driehoek/ A

Inscriptie "FK[ met kruis] AAA, doorkrast

Inkerving van tweemaal een A, waarbij de bovenste 
A aan een V is gekerfd,.
welke weer aan een A zit, die dan weer een 
X vormt. 
Ernaast staan 3 vierkante punten, en een ronde punt

                                             Gravering van lijnen, met bijgeplaatste gaatjes.
                                                                Betekenis is onbekend

Inkerving van een niet compleet kruis symbool,
met ingegraveerd de letters AW
Erboven, B. III met een druppel?
Mogelijk anders bedoeld: A.W. initialen in een kader.

Een oud kruis- sybool. 
Het contrast wordt veroorzaakt door later toegepast
bouwmateriaal dat de inkerving heeft gevuld
 

                                            Oude tekening, de inkervingen zijn opgevuld met bouwmateriaal.
                                Rechts is een zwaard zichtbaar, verder een letter P en we zien veer- vormige  inkervingen en mogelijke en liggende persoon.
De initialen E. M. horen er natuurlijk niet bij. 
Wel de letters op de afbeelding hieronder

Mogelijk staat hier "[omgekeerde V] ATAN


Twee inscripties bijeen, J. S. (1914 of 1915) en V 1899.
We zien hier in  de eind 19e eeuwse inscriptie eveneens 
bouwmateriaal ( cement) dat de inkerving opvult
vergelijkbaar met de vorige getoonde afbeeldingen, die uit 
dezelfde periode zullen zijn

Restanten van tekeningen, waarin een cirkel is te zien
links nog tweemaal een 9, mogelijk ook uit 1899; letters 
P. K. en A

                                                              De voorzijde van de kerk


Aan de voorzijde vinden we dit fraaie merkteken, 
mogelijk van de bouwmeester of metselaar
 
Een punt gravering met spleet, 
misschien was de spleet er eerder
Wat het voorstelt is niet bekend
 
3. Binnen stadsmuur Maastricht, 13 e eeuw, opgebouwd uit kolenzandsteen, later toegevoegde mergelsteen. Vormde de eerste Middeleeuwse stadsmuur van Maastricht

 De Middeleeuwse stadsmuur loopt nu door het centrum van
 Maastricht, omdat het een binnenmuur is geworden

 Historische inkerving, waarschijnlijk 19e eeuws , vele initialen

Initialen
 
 Kleine uitsparing in de muur gekerfd

 Hier is mogelijk mergelpoeder uit de muur gewonnen.
Verder vallen de strepen op die onderin het blok nog zichtbaar zijn.

 Oorspronkelijk was dit een cirkel, gemaakt met passer.  Hiervan een gezicht
gemaakt

 Maastricht kende in 1940 mogelijk al een "Gang"
bestaande uit JF, MC, FL en BF.
Maar is het serieus? En wat stelde deze "gang"voor?

J. MEYS [ V.V. mogelijk ladder teken]

 Voorbeeld van een nog intact blok ( gehavend) wat laat zien hoe inscripties
in de mergel staan gegraveerd

Naast een oud schietgat zien we links een gemodelleerd mergelblok
 
4. Tweede Franciscaner kerk of voormalig Gerechtsgebouw ( 1799) , nu hoofdzetel van Maastricht University.
 
 Naast het gerechtsgebouw vinden we dit gebouw, 
oorspronkelijk deel van een klooster, waar op 
de laag spekstenen van mergel enkele  
historische inscripties voorkomen

 Omgekeerde V met H

 Kruis op een soort standaard die naar twee zijden uitkrult

 Driehoek symbool, voeg er dwars doorheen

 mogelijk een jaartal 17 [ omgekeerde V]
 
 Het oude gerechtsgebouw bevatte ook enkele 
inscripties in de mergelsteen

 Deze is verborgen in een hoekje aangebracht

 A [ gespiegelde N] V

 Oude zonnewijzer, deze bevind zich vrij laag
 links op de voorkant van het gebouw


Zie verder op dit blog:  Inscripties op muren en kerken in Maastricht (2) ( in voorbereiding)